Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.


Tekst ogłoszony: pdf D19970740.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970740Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 97-09-26
Data wydania: 97-08-22
Data wejścia w życie: 98-03-27
Data obowiązywania: 98-03-27
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP