Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 117 poz. 753

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych.


Tekst ogłoszony: pdf D19970753.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970753Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 97-10-02
Data wydania: 97-08-21
Data wejścia w życie: 98-01-01
Data obowiązywania: 98-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP