Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 118 poz. 754

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.


Tekst ogłoszony: pdf D19970754.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970754Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 97-10-03
Data wydania: 97-08-21
Data wejścia w życie: 98-01-04
Data obowiązywania: 98-01-04
Data uchylenia: 2005-10-24
Uwagi: Art. 7 wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 1998 r. Art. 26 ust. 1 pkt 5 w stosunku do osób wpisanych przed dniem wejścia w życie ustawy na listy maklerów papierów wartościowych lub doradców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi wchodzi w życie z dniem 4 października 1999 r. Art. 118-123 oraz art. 123a i 123b i art. 146a, z zastrzeżeniem art. 223 ustawy (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz.1538)utraciły moc z dniem 31 grudnia 2005 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. FINANSÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Akty uchylające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP