Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Tekst ogłoszony: pdf D19970769.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970769Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 97-10-07
Data wydania: 97-08-20
Data wejścia w życie: 2001-01-01
Data obowiązywania: 2001-01-01
Uwagi: Przepisy art. 6, art. 19 ust. 4, art. 48, art. 54, art. 83 i art. 87 wchodzą w życie z dniem 22 października 1997 r., a przepisy art. 85 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1998 r. Zmiany niniejszej ustawy wprowadzone ustawą z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "PKP" (Dz. U. Nr 84. poz. 948) wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca przypadającego po dniu wydania postanowienia o wpisie PKP SA do rejestru handlowego oraz wykreślenia PKP z rejestru przedsiębiorstw państwowych. Art. 38 pkt 1 lit. f wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2001 r.(Dz. U. z 2000 r. nr 114, poz. 1194).
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP