Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 121 poz. 770

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Tekst ogłoszony: pdf D19970770.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970770Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 97-10-07
Data wydania: 97-08-20
Data wejścia w życie: 2001-01-01
Data obowiązywania: 2001-01-01
Uwagi: Przepisy art. 12-98 wchodzą w życie z dniem 22 października 1997 r. Objęte tekstem jednolitym z dniem 19 marca 2013 r. (Dz. U. poz. 370)
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty wykonawcze Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP