Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 123 poz. 779

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.


Tekst ogłoszony: pdf D19970779.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970779Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 97-10-09
Data wydania: 97-08-29
Data wejścia w życie: 98-01-01
Data obowiązywania: 98-01-01
Uwagi: Art. 39 ust. 1, 3 i 4 wchodzi w życie z dniem następującym po upływie kadencji rad gmin wybranych w dniu 19 czerwca 1994 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP