Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.


Tekst ogłoszony: pdf D19970844.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data wydania: 97-09-26 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 98-04-24 00:00:00 CEDT
Data obowiązywania: 98-04-24 00:00:00 CEDT
Uwagi: Par. 103 i par. 114 ust. 1 oraz par. 3 ust. 1, par. 34 ust. 2 i par. 38 załącznika do rozporządzenia wchodzą w życie 24 października 1999 r.
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylone
Odesłania Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP