Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 132 poz. 877

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.


Tekst ogłoszony: pdf D19970877.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data wydania: 97-10-07 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 98-04-29 00:00:00 CEDT
Data obowiązywania: 98-04-29 00:00:00 CEDT
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP