Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.


Tekst aktu: pdf D19970882L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19970882.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970882Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 97-10-29
Data wydania: 97-08-29
Data wejścia w życie: 97-11-30
Data obowiązywania: 97-11-30
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP