Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.


Tekst ogłoszony: pdf D19970884.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970884Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 97-10-29
Data wydania: 97-08-29
Data wejścia w życie: 98-07-01
Data obowiązywania: 98-07-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: PREZ. URZĘDU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Organ zobowiązany: PREZ. URZĘDU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
MIN. FINANSÓW
MIN. KULTURY I SZTUKI
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP