Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.


Tekst ogłoszony: pdf D19970926.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970926Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 97-11-13
Data wydania: 97-08-29
Data wejścia w życie: 98-01-01
Data obowiązywania: 98-01-01
Uwagi: Art. 22 par. 6, art. 28 par. 3, art. 46 par. 3, art. 48 par. 3, art. 56 par. 3, art. 58, art. 67 par. 3, art. 79 par. 3, art. 82 par. 3, art. 83, art. 84 par. 2, art. 87 par. 5, art. 119, art. 196 par. 4, art. 283 par. 3, art. 303, art. 314 pkt 2 i 3, art. 316 pkt 1 oraz art. 328 wchodzą w życie z dniem 13 listopada 1997 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. FINANSÓW
MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. FINANSÓW
RADA MINISTRÓW
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP