Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 139 poz. 934

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.


Tekst ogłoszony: pdf D19970934.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970934Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 97-11-20
Data wydania: 97-08-28
Data wejścia w życie: 99-01-01
Data obowiązywania: 99-01-01
Uwagi: Art. 199-214 i art. 230 wchodzą w życie z dniem 1 maja 1998 r. a art. 1-60, art. 147, 152, art. 157-164, art. 197, art. 215-222 wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 1998 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
PREZ. RADY MINISTRÓW
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
MIN. FINANSÓW
PREZ. RADY MINISTRÓW
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP