Strona główna  Sejmu RP       
 
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.


Tekst aktu: pdf D19970939L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19970939.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970939Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 97-11-21
Data wydania: 97-08-29
Data wejścia w życie: 98-01-01
Data obowiązywania: 98-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
PREZ. NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
Organ zobowiązany: MIN. SKARBU PAŃSTWA
RADA MINISTRÓW
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
PREZ. NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
KOMISJA NADZORU BANKOWEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2013 Kancelaria Sejmu RP