Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.


Tekst aktu: pdf D19970939L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19970939.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970939Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 97-11-21
Data wydania: 97-08-29
Data wejścia w życie: 98-01-01
Data obowiązywania: 98-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
PREZ. NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
Organ zobowiązany: KOMISJA NADZORU BANKOWEGO
MIN. SKARBU PAŃSTWA
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
PREZ. NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie