Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 141 poz. 943

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.


Tekst ogłoszony: pdf D19970943.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970943Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 97-11-24
Data wydania: 97-09-04
Data wejścia w życie: 99-04-01
Data obowiązywania: 99-04-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. KIERUJĄCY DZIAŁEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP