Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1998 nr 69 poz. 450

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad nabywania przez kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz innych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych.


Tekst ogłoszony: pdf D19980450.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data wydania: 98-05-25 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 98-06-21 00:00:00 CEDT
Data obowiązywania: 98-06-21 00:00:00 CEDT
Data uchylenia: 2016-04-30
Organ wydający: MIN. OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP