Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1998 nr 95 poz. 602

Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.


Tekst ogłoszony: pdf D19980602.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19980602Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data wydania: 98-07-16
Data wejścia w życie: 98-08-11
Data obowiązywania: 98-08-11
Data uchylenia: 2011-08-01
Uwagi: Art. 207 wchodzi w życie z dniem 27 lipca 1998 r.; niniejsza ustawa została zmieniona ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 z dniem rozpoczęcia kadencji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) następującej po kadencji , w czasie której ustawa została ogłoszona
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: PREZ. RADY MINISTRÓW
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
 
 Akty powiązane  
Akty uchylone Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP