Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1998 nr 112 poz. 713

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich).


Tekst ogłoszony: pdf D19980713.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data wydania: 98-07-28
Data wejścia w życie: 98-11-30
Data obowiązywania: 98-11-30
Uwagi: Przepisy par. 13 i 14 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.
Organ wydający: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP