Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.


Tekst ogłoszony: pdf D19980887.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19980887Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 98-11-10
Data wydania: 98-10-13
Data wejścia w życie: 99-01-01
Data obowiązywania: 99-01-01
Uwagi: art. 24-31, 33, 73 ust. 2, art. 74 ust. 1 i 5, art. 75 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 9 i 10 oraz ust. 3, art. 109, 117 ust. 2-4, art. 119 i 120 wchodzą w życie 25 listopada 1998 r., art. 108 wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1998 r., art. 39 ust. 1-4 wchodzi w życie z dniem 1 października 1999 r., art. 15 ust. 2, art. 22 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 wchodzą w życie 1 stycznia 2000 r., art. 22 ust. 4 wchodzi w życie 1 stycznia 2002 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające