Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1998 nr 155 poz. 1014

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.


Tekst ogłoszony: pdf D19981014.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19981014Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 98-12-19
Data wydania: 98-11-26
Data wejścia w życie: 99-01-01
Data obowiązywania: 99-01-01
Data uchylenia: 2006-01-01
Uwagi: Art. 151 ust. 5 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r., art. 170 stosuje się nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2003 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. FINANSÓW
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. FINANSÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP