Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1106

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.


Tekst ogłoszony: pdf D19981106.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data wydania: 98-12-18
Data wejścia w życie: 99-01-01
Data obowiązywania: 99-01-01
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP