Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1117

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.


Tekst aktu: pdf D19981117L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19981117.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19981117Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 98-12-30
Data wydania: 98-12-17
Data wejścia w życie: 99-01-01
Data obowiązywania: 99-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP