Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1999 nr 11 poz. 95

Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.


Tekst aktu: pdf D19990095L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19990095.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19990095Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data wydania: 99-01-22
Data wejścia w życie: 99-03-11
Data obowiązywania: 99-03-11
Data uchylenia: 2011-01-02
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. OBRONY NARODOWEJ
RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP