Dz.U. 1999 nr 38 poz. 374

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.


Tekst aktu: pdf D19990374L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19990374.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data wydania: 99-03-31
Data wejścia w życie: 99-05-13
Data obowiązywania: 99-05-13
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylone