Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1999 nr 41 poz. 419

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji.


Tekst aktu: pdf D19990419L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19990419.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data wydania: 99-03-09
Data wejścia w życie: 99-05-25
Data obowiązywania: 99-05-25
Data uchylenia: 2012-07-02
Organ wydający: MIN. KULTURY I SZTUKI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylone
Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP