Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.


Tekst ogłoszony: pdf D19990430_01.pdf
  pdf D19990430_02.pdf
  pdf D19990430_03.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data wydania: 99-03-02
Data wejścia w życie: 99-05-29
Data obowiązywania: 99-05-29
Uwagi: Ust. 4 w załączniku nr 6 wchodzi w życie z dniem 15 maja 2004 r.
Organ wydający: MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP