Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.


Tekst aktu: pdf D19990636L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19990636.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19990636Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 99-07-12
Data wydania: 99-06-25
Data wejścia w życie: 99-09-01
Data obowiązywania: 99-09-01
Uwagi: art. 54, 56, 59 i 83 wchodzą w życie z dniem 27 lipca 1999 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające