Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 679

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lipca 1999 r. sygn. akt P. 8/98.


Tekst aktu: pdf D19990679L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19990679.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data wydania: 99-07-06
Data wejścia w życie: 99-07-15
Data obowiązywania: 99-07-15
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
 
 Akty powiązane  
Orzeczenie do aktu Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP