Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 846

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych.


Tekst aktu: pdf D19990846L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19990846.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data wydania: 99-09-06
Data wejścia w życie: 99-12-18
Data obowiązywania: 99-12-18
Uwagi: Par. 16 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 oraz par. 28 wchodzą w życie z dniem 18 marca 2000 r.
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylone
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP