Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.


Tekst aktu: pdf D19990930L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19990930.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19990930Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 99-10-15
Data wydania: 99-09-10
Data wejścia w życie: 99-10-17
Data obowiązywania: 99-10-17
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP