Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1999 nr 101 poz. 1178

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej.


Tekst aktu: pdf D19991178L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19991178.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19991178Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 99-12-17
Data wydania: 99-11-19
Data wejścia w życie: 2001-01-01
Data obowiązywania: 2001-01-01
Data uchylenia: 2004-08-21
Uwagi: Art. 4 pkt 3 i 4, rozdziału 5 i 6 oraz art. 89, art. 90 i art. 98 ust. 1 i 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2000 r., art. 13 w zakresie dotyczącym możliwości realizacji określonych obowiązków za pośrednictwem rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej oraz art. 88 ust. 2 i 3 wchodzą w życie z dniem 18 marca 2000 r. Art. 53-56 utraciły moc z dniem 31 grudnia 2004 r.; Art. 7 utracił moc z dniem 31 marca 2009 r.; Art. 7b ust. 10 oraz art. 7i utraciły moc z dniem 1 lipca 2011 r.; Art. 7a, art. 7b ust. 1 - 9, art. 7ba, art. 7c, art. 7d, art. 7e, art. 7f, art. 7g, art. 7h utraciły moc z dniem 31 grudnia 2011 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Akty zmieniające
Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP