Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1255

Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.


Tekst aktu: pdf D19991255L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19991255.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19991255Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 99-12-30
Data wydania: 99-12-23
Data wejścia w życie: 2000-01-01
Data obowiązywania: 2000-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP