Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2000 nr 6 poz. 69

Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka.


Tekst aktu: pdf D20000069L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20000069.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20000069Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2000-01-31
Data wydania: 2000-01-06
Data wejścia w życie: 2000-01-01
Data obowiązywania: 2000-01-01
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP