Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2000 nr 9 poz. 118

Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.


Tekst aktu: pdf D20000118L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20000118.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2000-02-11
Data wydania: 2000-01-21
Data wejścia w życie: 2000-02-26
Data obowiązywania: 2000-02-26
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP