Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.


Tekst aktu: pdf D20000271L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20000271.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20000271Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2000-03-31
Data wydania: 2000-03-02
Data wejścia w życie: 2000-07-01
Data obowiązywania: 2000-07-01
Data uchylenia: 2014-12-25
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Akty uchylające Dyrektywy europejskie