Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2000 nr 26 poz. 306

Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.


Tekst aktu: pdf D20000306L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20000306.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20000306Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2000-04-10
Data wydania: 2000-03-03
Data wejścia w życie: 2000-06-01
Data obowiązywania: 2000-06-01
Uwagi: art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 10 i 11 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., natomiast art. 18 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2000 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP