Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 358

Ustawa z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o języku polskim.


Tekst aktu: pdf D20000358L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20000358.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2000-04-18
Data wydania: 2000-03-31
Data wejścia w życie: 2000-05-19
Data obowiązywania: 2000-05-19
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Organ zobowiązany: KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP