Dz.U. 2000 nr 49 poz. 574

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.


Tekst ogłoszony: pdf D20000574.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2000-06-17
Data wydania: 2000-05-26
Data wejścia w życie: 2000-06-17
Data obowiązywania: 2000-06-17
Data uchylenia: 2012-07-02
Organ wydający: MIN. KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Uchylenia wynikające z