Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 580

Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym.


Tekst aktu: pdf D20000580L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20000580.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20000580Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2000-06-21
Data wydania: 2000-05-24
Data wejścia w życie: 2001-06-22
Data obowiązywania: 2001-06-22
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP