Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 601

Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo przewozowe.


Tekst aktu: pdf D20000601L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20000601.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20000601Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2000-06-21
Data wydania: 2000-05-29
Data wygaśnięcia: 2012-10-26
Organ wydający: MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Tekst jednolity do aktu Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP