Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.


Tekst aktu: pdf D20000718L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20000718.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20000718Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data wydania: 2000-07-20
Data wejścia w życie: 2001-01-01
Data obowiązywania: 2001-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: PREZ. RADY MINISTRÓW
Organ zobowiązany: PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP