Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2000 nr 84 poz. 948

Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".


Tekst ogłoszony: pdf D20000948.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20000948Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2000-10-12
Data wydania: 2000-09-08
Data wejścia w życie: 2000-10-27
Data obowiązywania: 2000-10-27
Uwagi: Art. 69 pkt 10 wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2000 r., art. 69 pkt 9 i pkt 21 oraz art. 74 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r. Rozdział 7 oraz zmiany w następujących przepisach: Dz. U. z 1934 r. Nr 93 (art. 65), poz. 834, Dz. U. 1981 r. Nr 24 , poz. 122 (art. 66), Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 (art. 67), Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769 (art. 70) wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca przypadającego po dniu wydania postanowienia o wpisie PKP SA do rejestru handlowego. Ta data dotyczy również wejścia w życie art. 71, jednak nie wcześniej niż dnia 2 stycznia 2001 r. Z dniem 1 stycznia 2017 r. tytuł ustawy otrzymuje brzmienie "o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"" - Dz. U. z 2016 r. poz. 2260
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP