Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.


Tekst aktu: pdf D20000959L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20000959.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20000959Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2000-10-17
Data wydania: 2000-09-09
Data wejścia w życie: 2001-01-01
Data obowiązywania: 2001-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty uznane za uchylone Odesłania Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP