Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2000 nr 88 poz. 985

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.


Tekst aktu: pdf D20000985L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20000985.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20000985Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2000-10-20
Data wydania: 2000-09-15
Data wejścia w życie: 2000-11-04
Data obowiązywania: 2000-11-04
Uwagi: ustawa niniejsza została zmieniona Ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 z dniem rozpoczęcia kadencji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) następującej po kadencji, w czasie której ustawa zmieniająca została ogłoszona
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP