Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.


Tekst aktu: pdf D20001037L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20001037.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20001037Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wydania: 2000-09-15
Data wejścia w życie: 2001-01-01
Data obowiązywania: 2001-01-01
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP