Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1071

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.


Tekst ogłoszony: pdf D20001071.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20001071Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data wydania: 2000-10-09
Data wygaśnięcia: 2013-02-27
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Tekst jednolity do aktu