Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1118

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.


Tekst aktu: pdf D20001118L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20001118.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20001118Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2000-12-05
Data wydania: 2000-11-09
Data wejścia w życie: 2001-01-01
Data obowiązywania: 2001-01-01
Uwagi: Art. 43 wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2000 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP