Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1191

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw.


Tekst aktu: pdf D20001191L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20001191.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20001191Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2000-12-20
Data wydania: 2000-11-16
Data wejścia w życie: 2001-01-04
Data obowiązywania: 2001-01-04
Data uchylenia: 2011-07-01
Uwagi: Art. 3 i art. 6 ust. 1 pkt 1 w części dotyczącej spółek komandytowo-akcyjnych wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Akty zmieniające Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP