Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1216

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł


Tekst aktu: pdf D20001216L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20001216.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20001216Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2000-12-22
Data wydania: 2000-11-16
Data wejścia w życie: 2001-06-23
Data obowiązywania: 2001-06-23
Uwagi: Z dniem 22 października 2009 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (na podst. Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317) Art. 3-6, art. 13 oraz art. 15 wchodzą w życie z dniem 6 stycznia 2001 r., art. 8 ust. 1 w zakresie obowiązku rejestracji wpłat i wypłat gotówkowych wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r., natomiast w zakresie obowiązku rejestracji pozostałych wymienionych w art. 2 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r., art. 45 pkt 3 lit b) w zakresie dotyczącym art. 106 ust. 4 i 5, wchodzi w życie z dniem 31 marca 2002 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP