Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1268

Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw.


Tekst aktu: pdf D20001268L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20001268.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2000-12-29
Data wydania: 2000-12-22
Data wejścia w życie: 2001-03-30
Data obowiązywania: 2001-03-30
Uwagi: Art. 27 pkt 5 lit. b) i c) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Akty wykonawcze
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP